PUZ-construire ansamblu de imobile cu functiuni mixte-str.Zefirului

MEMORIU PUZ ZEFIRULUI Final

07/02/2022

RLU PUZ Zefirului Final

07/02/2022

A01 PLAN DE INCADRARE IN ZONA.pdf

28/01/2021

A02 PLAN SITUATIE EXISTENTA.pdf

28/01/2021

A03 PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR.pdf

28/01/2021

A04 REGLEMENTARI URBANISTICE.pdf

28/01/2021

A04 REGLEMENTARI URBANISTICE.pdf Final

07/02/2022

RAPORT PRIVIND INFORMAREA ȘI CONSULTAREA PUBLICULUI

07/02/2022

A05 MOBILARE URBANISTICA.pdf

28/01/2021

A05 MOBILARE URBANISTICA.pdf Final

07/02/2022

A06 RETELE EDILITARE.pdf

28/01/2021

A06 RETELE EDILITARE.pdf Final

07/02/2022

MEMORIU_PUZ_TERAPLAST_210108.pdf

28/01/2021

RLU_PUZ_TERAPLAST_210108

28/01/2021