Toate anunțurile

          Prin prezenta vă comunicăm că la data de 31.12.2023 expiră perioada de utilizare a locurilor
Întreținere  străziLucrări pentru activitatea de iarnă: deszăpezire și combatere poleiLucrări de reparații curente:Rodnei bl.24, sc. E - amenajare parcare ecologică
În urma derulării celei de-a treia ediții a programului de bugetare participativă implementat de către Primăria municipiului Bistrița, au fost
Întreținere  străziLucrări pentru activitatea de iarnă: deszăpezire și combatere poleiLucrări de reparații curente:Rodnei bl.24, sc. E - execuție parcare ecologică
Municipiul Bistrița are în execuție lucrările pentru obiectivul de investiții  „Linia Verde de Transport Public utilizând mijloace de transport cu
Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa se întrunește în şedinţă ordinară, în data de 29 noiembrie 2023, ora 15.00.
Primăria municipiului Bistrița invită instituțiile abilitate, ONG-uri, societatea civilă să formuleze propuneri privind acordarea unor distincții în cadrul „Premiilor anuale
Municipiul Bistrița prin Direcția Tehnică, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Parc
Municipiul Bistrița are în execuție lucrările pentru obiectivul de investiții „Amenajare piste de cicliști în municipiul Bistrița etapa I” și