Integritatea și transparența sunt esențiale în construirea unor instituții publice puternice, fiind în strânsă legătură cu buna guvernare și calitatea serviciilor publice, care fundamentează încrederea comunitătii în instituțiile şi autoritățile publice.

DESPRE PROIECT

Proiect "Transparență, etică și integritate în municipiul Bistrița", cod SIPOCA 1131, MySMIS 152089

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției, prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală și promovarea eticii și integrității, pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței procesului decizional și reducerea vulnerabilităților la corupție.

SNA 2021 – 2025 subliniază indispensabilitatea managementului transparenței, dar și asumarea transparenței în administrația publică, împreună cu implementarea eficace a măsurilor de diminuare a fenomenului de corupție.

TRANSPARENȚĂ - ETICĂ - INTEGRITATE

Descarca Materiale

IA LEGĂTURA CU NOI

Contact

  • Numere de telefon centrală

    0263-224706; 0263-223923; 0263-224508

  • Telefonul cetățeanului

    0800 080033

  • Sediu

    Piaţa Centrală nr.6 Bistriţa, 420040