Administrarea patrimoniului

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

Direcția Patrimoniu administrează bunurile imobile aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bistriţa.

Certificat de Performanță Energetică al clădirii Piața Centrală nr.6

Direcția de Servicii Publice este structura din cadrul Primăriei municipiului Bistrița care gestionează următoarele domenii de activitate: transport public și administrare circulaţie, întreținere străzi, imobile și mobilier urban, parcuri, baze de agrement, cimitire, deratizare, dezinsecţie și dezinfecţie.

Ocolul Silvic (spre pagina web) al municipiului Bistrița are ca scop gospodărirea unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și a celor pastorale, ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistrița și a Comunei Livezile, în vederea creșterii contribuției pădurilor la îmbunătățirea condițiilor de mediu și la asigurarea economiei cu lemn, cu alte produse ale pădurii și cu servicii.

Direcția Administare Piețe gestionează și soluţionează problemele curente ale utilizatorilor pieţelor municipiului Bistriţa.
 
Patrimoniul școlar este întreținut și modernizat de municipalitate și dat în administrare conducătorilor unităților de învățământ cu scopul derulării în condiții cât mai bune a procesului educațional.