Poca 2014-2020

Proiect “Transparență, etică și integritate în municipiul Bistrița”, cod SIPOCA 1131, MySMIS 152089

Proiect „Optimizarea proceselor orientate catre cetateni prin implementarea Instrumentului CAF la nivelul Primariei Municipiului Bistrita”, Cod SIPOCA 75/Cod MySMIS 120599

Proiect „Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul UAT Municipiul Bistrița”, cod SIPOCA 687/cod MySMIS 128636 - lansare proiect

Proiect „Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul UAT Municipiul Bistrița”, cod SIPOCA 687/cod MySMIS 128636 - finalizare proiect

Proiect „Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul UAT Municipiul Bistrița”, cod SIPOCA 687/cod MySMIS 128636 - rezultate proiect

Proiect „BISTRIȚA 2030”, cod SIPOCA 766/MySMIS 135977

Proiect „Implementarea de proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivelul municipiului Bistrița în domenii de activități cu competență partajată asistență socială și urbanism”, COD SIPOCA 1231 / MYSMIS 154519

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PENTRU DEPUNEREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE Cererea de proiecte nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1), pentru regiunile mai puțin dezvoltate în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Postat 14.01.2022