Plan Urbanistic General

Anunț public-Etapa I-PUG

Parte Scrisă

Planșe Căi de Comunicație

Planșe reglementări edilitare

Planșe reglementări urbanistice

Situație existentă

Regulament pe UTR

Hotărâre nr.136 din 14.11.2013

Hotararea nr.183/2018-Initierea demersurilor pentru elaborare PUG

Hotararea nr.184/2018-Prelungire valabilitate PUG