Comunicare. Relația cu cetățeanul

COMUNICARE. RELAȚIA CU CETĂȚEANUL

Direcția Tehnologia Informației și Inovare asigură interfaţa dintre cetăţeni şi persoane juridice pe de o parte şi aparatul de specialitate şi serviciile publice de interes local pe de altă parte. De asemenea gestionează transmiterea informaţiilor de interes public către cetăţeni, instituţiile publice, agenţi economici şi diverse alte structuri asociative prin intermediul portalul propriu și al presei locale.
Funcționarul responsabil în comunicarea cu cetățeanul, definită prin Legea 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, este domnul Mihai Ruști, Piața Centrală nr.6, email: primaria@primariabistrita.ro, telefon 0263-223923.
La nivelul municipiului Bistrița instituțiile de presă sunt bine reprezentate și acoperă întreg registrul de manifestare:
Ziare tipărite: Cotidian local – Răsunetul, Săptămânal – Gazeta de Bistrița
Ziare online: Bistrița Business, Bistrița News, Bistrițeanul, Bistița Express, Info Bistrița, Observator BN, Nota BN, Realitatea de Bistrița, Știri de Bistrița, Timp Online, Ziar de Bistrița
Radio local: Radio Transilvania, Radio Someș, Radio Balada
Televiziuni locale și regionale: AS TV, Sângeorz TV, Ardeal TV
De asemenea principalele agenții de presă, ziare, rețele naționale de radio și televiziune au la Bistrița corespondenți care mediatizează informațiile locale cu relevanță și impact regional sau național.
 

                                                                        AUDIENȚE

Înscrierea în audiență la Primăria municipiului Bistrița se poate face:                                                                  – la ghișeele Centrului de relații cu publicul situat pe strada Gheorghe Șincai, nr. 2;                                            – prin transmiterea unui e-mail la adresa primaria@municipiulbistrita.ro                                                    Înscrierea în audiență NU se face telefonic.                                                                                                  Motivul solicitării audienței trebuie să fie clar exprimat în cadrul cererii de înscriere.                                    Motive generale, cum ar fi „probleme personale”, nu vor fi acceptate. Înscrierea în audiență se poate face doar pentru probleme care intră în competența Primăriei municipiului Bistrița şi care pot fi soluţionate în cadrul legal de către această instituție.                                                                                                                    Înscrierea în audiență se face mai întâi la conducătorul departamentului de specialitate în competența căruia intră soluționarea problemei care face obiectul solicitării audienței.                                                        Înscrierea în audiență la unul dintre viceprimari sau la primar se poate face în situația în care cetățeanul nu este mulțumit de răspunsul primit în cadrul programului de audiențe al conducătorului departamentului de specialitate în competența căruia intră soluționarea problemei care face obiectul solicitării audienței. Programarea cererii de audiență la nivelul următor (viceprimari / primar), se anunță telefonic petentului, cu 24 de ore înainte.                                                                                                                                                             Audiențele se desfășoară la sediul Primăriei municipiului Bistrița situat în Piața Centrală, nr. 6.                                                                            PROGRAM DE AUDIENȚE:                                                                                                                         În zilele de marți, de la ora 10.00