Protecție civilă și siguranța cetățeanului

PROTECȚIE CIVILĂ ȘI SIGURANȚA CETĂȚEANULUI

Serviciului de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situații de Urgență al municipiului Bistrița a fost  înfiinţat  în anul 2006 și are ca scopuri apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi realizarea măsurilor de protecţie civilă.
Date de Contact: str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr.15, Bistrița, 420033, telefon 0263/219897
 

Fișa serviciului

Planificare controale preventive

Importanța voluntariatului

Istoria pompierilor voluntari din Bistrița

Ghidul cetățeanului

Eliberare permis de lucru cu focul