Utilități publice

ENERGIE ELECTRICĂ

Electrica Furnizare S.A., filială a Grupului Electrica, este licențiată pentru a desfășura activitățile de furnizare a energiei electrice și furnizare a gazelor naturale.
Societatea Electrica Furnizare S.A funcționează în forma actuală de organizare din luna iulie a anului 2011, când cele trei filiale de furnizare aparținând Grupului Electrica (Transilvania Nord, Transilvania Sud și Muntenia Nord) au fuzionat, pentru a oferi clienților o nouă abordare a relațiilor comerciale, unitară și adaptată mai mult necesităților acestora.
FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE
Din punct de vedere al obiectului principal de activitate, Electrica Furnizare deține calitatea de furnizor concurențial și furnizor de ultimă instanță.
Electrica Furnizare S.A. este cel mai important furnizor național de energie electrică, cu o cotă de piață de 19,01% (conform raportării ANRE, la data de 30.11.2017).

Lista furnizorilor de energie electrică pe piața cu amănuntul poate fi consultată pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Sucursala Bistrița Electrica Distribuție

Date de contact: strada Vasile Conta, nr. 11, Bistrița, 420025, telefon: 0263/205999

E-mail: office.bistrita@distributie-energie.ro

GAZ

E.ON Distribuţie România este primul distribuitor integrat de gaze şi electricitate din România. Compania noastră este unul dintre cei mai importanţi distribuitori de gaze naturale şi energie electrică din România.

Lista furnizorilor de gaze naturale activi pe piața cu amănuntul poate fi consultată pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Sucursala Bistrița E.On Energie România S.A.

Date de contact: Drumul Cetății, nr. 3, Bistrița, 420129, telefon: 0800 800 900, 0800 800 366 – numere de telefon gratuite, apelabile din orice rețea de telefonie

APĂ-CANAL

Municipiul Bistrița este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, asociație înfiinţată în anul 2007, în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Scopul Asociaţiei este legat de interesul general al locuitorilor din judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciilor.

Date de contact: Piaţa Petru Rareş, Nr. 1, Bistrita – 420080
Telefon: 263/235633
Fax: 0263/ 209930
E-mail: adiapacanal_bn@yahoo.com

Operatorul Regional este SC Aquabis SA Bistriţa-Năsăud

SC Aquabis SA Bistriţa-Năsăud, este o societate aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud care asigură pentru Municipiul Bistrița următoarele servicii: captarea, tratarea, transportul, acumularea şi distribuţia apei potabile, canalizarea şi epurarea apelor uzate menajere şi industriale, realizarea programelor de investiţii necesare pentru dezvoltarea acestor servicii, servicii de proiectare şi prestări servicii specifice profilului de activitate, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.

Date de contact: strada Parcului, nr. 1, Bistrița, 420035, telefon: 0263/214014

E-mail: office@aquabis.ro