Colectarea deșeurilor, Salubritate

COLECTAREA DEȘEURILOR

Municipiul Bistrița este membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri în județul Bistrița Năsăud, asociație înfiinţată în scopul reglementării organizării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de colectare, transport, tratare și depozitare a deșeurilor.

Operatorul serviciilor de salubritate este pe raza municipiului Bistrița este SC Supercom SA Sucursala Bistrița

Date de contact: Drumul Cetății, nr, 11, Bistrița, 420063, telefon: 0263/239552

E-mail: bistrita@supercom.ro