Comisii

Dispoziția PMB nr. 858 din 2023 - privind modificarea componenței Comisiei paritare din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița, în urma reorganizăriiaparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrița

Dispoziția PMB nr.236 din 2022 - privind stabilirea perioadei de desemnare a reprezentanților funcționarilor publici în Comisia paritară din cadrul PMB

Decizia DEDAS nr.338 din 2022 - privind stabilirea perioadei de desemnare a reprezentanților fp in Comisia paritară din cadrul Direcției de asistență socială Bistrița

Decizie DEPLMB nr.23 din 2022 stabilire perioada desemnare reprezentanți fp în Comisia paritară din cadrul Poliției locale a municipiului Bistrița

Decizie Drirecția Servicii Publice nr87 din 2022 - privind stabilirea perioadei de desemnare a reprezentanților funcționarilor publici în Comisia paritară din cadrul Directiei Sevicii Publice Bistrita

Decizia DEPLMB nr.33 din 2022 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul Poliției locale a municipiului Bistrița

Decizie DEDAS nr.501 din 2022 privind constituirea Comisiei paritara din cadrul Directiei de asistență socială Bistrița

Dispozitia PMB nr.327 din 2022 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul Primăriei municipiului Bistrița

Decizia DEDAPMB nr. 14 din 2022 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul Direcției de administrare a piețelor din mun. Bistrița

Decizie 123/04.07.2022 privind constituirea comisiei paritare din cadrul Directiei Servicii Publice Bistrita