• Email

  primaria@municipiulbistrita.ro

 • Numere de telefon centrală

  0263-224706; 0263-223923; 0263-224508

 • Telefonul cetățeanului

  0800 080033

 • Taxe și impozite

  0263-236408; 0756-222040

 • Program de lucru cu publicul

  Luni - Marți - Joi: 8.00-16.30 ; Miercuri: 8.00-18.00 ; Vineri: 8.00-14.00

 • Sediu

  Piaţa Centrală nr.6 Bistriţa, 420040 

Primar

Telefon: 0263-236437

Viceprimari

Telefon: 0263-230613

Administrator Public

Telefon: 0263-216139

Secretarul Municipiului

Telefon: 0263-233166

Arhitect Șef

Telefon: 0263-223923

Direcţia Juridică, Resurse Umane, Achiziții Publice

Telefon: 0263-223923

Biroul Managementul Resurselor Umane

Telefon: 0263-223923

bruo@primariabistrita.ro

Serviciul Audit Public Intern

Telefon: 0263-223923

Direcţia Dezvoltare Durabilă 2030

Telefon: 0263-223923

Direcţia Economică

Telefon: 0263-236438

economic@primariabistrita.ro

 • Sediu

  Piaţa Centrala nr.2, 420040

Poliţia Locală

Telefon: 0263-239376
contact@politialocalabistrita.ro

Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor

Telefon: 0263-222402

sep@primariabistrita.ro

Serviciul Stare Civilă

Telefon: 0263-222086
Program cu publicul: Luni - Marți - Joi: 7.00 - 16.30; Miercuri: 7.00 - 18.00; Vineri: 7.00 - 14.00 , Sâmbătă 10.00-14.00
E-mail: : stare_civila_bistrita@bn.e-adm.ro

 • Sediu

  Piaţa Centrala nr.4, 420040

Centrul de Informare Turistică

Program cu publicul: Luni – Vineri 9.00 – 17.00

Telefon: 0263-235377

 • Sediu

  Str. Gheorghe Șincai nr.2, 420041

Registratură Generală

Program cu publicul: Luni - Marți - Joi: 8.00 – 16.30; Miercuri : 8-18.00; Vineri 8.00 – 14.00

Telefon: 0263-223923

Direcția Patrimoniu

Telefon: 0263-232391

Direcția Tehnică

Telefon: 0263-223923

Compartiment Cadastru și Evidența Proprietății

Telefon: 0263-223923

Serviciul Achiziții Publice

Telefon: 0263-224917

achizitii.publice@primariabistrita.ro

 • Sediu

  Str. Alexandru Odobescu, nr. 17A, 420043

Direcţia Venituri - Taxe și Impozite

Program cu publicul - Str.Alexandru Odobescu Nr.17A: Luni, Miercuri : 08.00 - 14.00 Marți, Joi: 08.00 - 14.00, 15.00 – 18.00; Vineri: 08.00 – 12.00
Program cu publicul - Casierie -Str. Gheorghe Șincai Nr. 2 Luni, Marți, Joi: 8.00 - 16.00; Miercuri: 8.00 - 18.00; Vineri: 8.00 - 14.00
Telefon:0263/ 239070 ; 0756/222040
Fax:0263/236408
venituri@primariabistrita.ro

 • Sediu

  str. Liviu Rebreanu, Bistrița, nr.2–4, 420008

Direcţia de Infrastructură și Servicii Bistrița

Telefon 0263/216202
Fax 0263/234392
Sesizări privind iluminatul public pe raza municipiului Bistrița și localitățile componente - 0770 691691, 0771 691691

dspb@primariabistrita.ro

dspb.economic@primariabistrita.ro

Program cu publicul : Luni - Marți- Joi: 7.00 - 15.30; Miercuri: 7.00 - 17.00; Vineri: 7.00 - 15.00

 • Sediu

  str. Albert Berger, nr. 10, Bistrița, 420009

Centrul Municipal de Cultură „George Coşbuc” Bistriţa

Telefon 0263/211691
Fax 0263/218560

palatulculturii@primariabistrita.ro

 • Sediu

  Piața Decebal, Cuza Vodă, nr. 2, Bistrița

Serviciul Administrare Piețe și Cimitire

Telefon 0263/212041

 • Sediu

  str. Dobrogeanu Gherea, nr.15, Bistrița, 420033

Serviciul de Protecție Civilă și Voluntariat pentru Situaţii de Urgenţă

Telefon 0263/219897

 • Sediu

  str. Dornei, nr. 12, Bistriţa, 420032

Direcţia de Asistenta Socială

Telefon 0263/230513
Fax 0263/211940

contact@dasbistrita.ro

 • Sediu

  str. Mihail Kogălniceanu, nr. 23, Bistrița, 420034

Căminul pentru persoane vârstnice

Telefon 0263/239389

 • Sediu

  B-dul Independenţei, nr. 24 – 26, Bistrița, 420184

Cantina de ajutor social

Telefon 0263/234616

 • Sediu

  str. Simpozionului, nr. 2, Bistrița, 420156

Adăpostul pentru câini fără stăpân

Telefon 0263 216202

 • Sediu

  str. Nicolae Titulescu, nr3, Bistrița 420044

Serviciul Politici Publice Educație, Tineret, Turism și Sport

Telefon 0263-224706; 0263-223923; 0263-224508 /Interior 109, 209

 • Sediu

  str. Vasile Lupu, nr. 16A, Bistrița, 420096

Regia publică locală „Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa” R.A.

 

Adresă sediu

      Structuri

Program cu publicul

Telefon

Piaţa Centrală nr.6 Bistriţa, 420040 

Primar

Audienţe, în fiecare miercuri începând cu ora 9.00

0263-236437

0263-236436 fax

 

Viceprimari

Audienţe, în fiecare miercuri începând cu ora 9.00

0263-230613 

 

Secretarul  municipiului                        

0263-233166

 

Serviciul urbanism

Luni – Joi

7.00 – 19.00

Vineri

7.00 – 16.00

 

0263-223923

 

Direcţia economică

0263-223923

 

Direcţia comunicare

0263-223923

 

Direcţia administraţie publică, juridic

0263-223923

 

Birou resurse umane

 

Direcţia integrare europeană

0263-224706 

Piaţa Centrala nr.2, 420040 

Poliţia Locală

0263-239376

Piaţa Centrala nr.2, 420040 

Serviciul stare civilă

Luni – Joi

7.00 – 19.00

Vineri

7.00 – 16.00

 

0263-222086

Piaţa Centrala

nr. 2, 420040

Serviciul evidenţa persoanelor

   

Luni – Joi

7.00 – 19.00

Vineri

7.00 – 16.00

 

 

0263-222402 şi fax

Piaţa Centrală nr.6, 420040 

Serviciul audit intern

Piaţa Centrala

nr. 4, 420009

Centrul de informare turistică

Luni – Vineri

09.00-17.00

0263-235377

 

Serviciul relaţii publice, comunicare

 

0263-224706

Gheorghe Şincai nr.2, 420041 

Serviciul achiziţii

 

 

Compartiment cadastru şi evidenţa proprietăţii

Luni –Joi

7.00-19.00

Vineri 7.00-16.00

 

 

Direcţia Patrimoniu                     

                                                                  

Luni – Joi

7.00-19.00 

Vineri

7.00-16.00 

0263-232391

 

Direcţia Tehnică

 

 

Dornei, nr. 12, Bistriţa, 420032

 

Direcţia de asistenta sociala

Luni-Joi

7.00-19.00

Vineri

7.00-16.00

 

0263-211940 fix

0263-230513 fax

I.L.Caragiale, nr.20 

Centrul de cazare temporară

0263-237479

 

Liviu Rebreanu, nr.2–4, 420008

Direcţia servicii publice

Serviciul tehnic

Luni-Joi

7.00-19.00

Vineri

07.00-16.00

0263-216202

0263-234392 fax

Dobrogeanu Gherea, nr.15, 420033 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

0263-219897

 

Alexandru Odobescu, nr. 17A, 420043

 

Direcţia Venituri

 

Luni – Joi

7.00-19.00

Vineri 7.00-16.00

 

0263-236408 fax

0263-239070

Decebal 420070,

Independenţei Nord 420184,

Decebal, Calea Moldovei

Direcţia Administrare Pieţe

0263-236442

0263-212041

0263-206170

Calea Moldovei, nr. 9A, 420096

Regia publică locală „Ocolul silvic al municipiului Bistriţa” R.A.

 

0263-230970

Victor Babeş, nr. 37, 420179

Serviciul întreţinere spaţii verzi

0263-236443

Victor Babeş, nr. 28, 420179

Sector întreţinere străzi

0263-236441

 

B-dul Independenţei, nr. 24 – 26, 420184

 

Cantina de ajutor social

 

 

0263-234616

Mihail Kogălniceanu, nr. 23, 420034

Căminul pentru persoane vârstnice

 

 

0263-239389

 

Vistor Babes, nr.20 420179

 

Serviciul mecanizare

 

 

0263-236439

Simpozionului, nr. 2, 420156

Serviciul întreţinere imobile şi mobilier urban

0263-236440

 

 

Serviciul ecarisaj

 

 

Adapostul pentru caini fara stapan

0263-216202

 

Compartiment administrare cimitir

0263-238477

Axente Sever, nr. 1, 420163

 Şcoala Verde

 

0263-237613

 

Albert Berger, nr. 10, 420009

Centrul Municipal de Cultură „George Coşbuc” Bistriţa

0263-211691

0263-218560 fax