Solicitare ofertă de preț - Servicii de pază, la obiectivele Direcției de Infrastructură și Servicii Bistrita respectiv: ”Depozit de deșeuri -autoturisme abandonate pe domeniul public al municipiului Bistrița, strada Zăvoaie, nr.140”, Ștrand Municipal, str. Codrișor nr.12, Parc Viișoara, Parc Wonderland și fosta Uzină Termică str. Zefirului nr. 1

Solicitare oferte de preț -SERVICII DE PAZĂ

MODEL CONTRACT pază

Formulare_Servicii de pază

Caiet de sarcini fosta Uzina Termică, str. Zefirului, nr. 1

Caiet de sarcini Parc Viișoara

Caiet de sarcini Parc Wonderland

Caiet de sarcini Ștrand municipal

Caiet de sarcini-Depozit de deșeuri autoturisme abandonate-str. Zăvoaie nr.140

Proces -verbal măsuri de remediere contestatie SERVICII DE PAZĂ

Contestație 2-Ambasador

Proces-verbal nr. 2 măsuri de remediere contestație SERVICII DE PAZĂ