Regulamente (ROF, ROI)

ROF

ROF Directia de asistenta sociala Bistrita

Anexa modif final- Regulament ROF 2017

ROI

REGULAMENT INTERN

Regulamente

Regulament transport public

Regulament transport taxi

Regulament poliția locală

Regulament parcare reședință

Regulament parcare plată

Regulament autorizare activități comerciale

Regulament amplasare mijloace publicitare

Regulament licitații mijloace publicitare

Regulamente (ROF, ROI)

ROF

ROI