Sprijinim refugiații din Ucraina. Підтримка біженців з України. We support refugees from Ukraine

                                                 Limba Română 

                                                  Український

În atenția persoanelor fizice care găzduiesc cetăţeni străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina care doresc să beneficieze de decontarea cheltuielilor cu hrana și cazarea acestora

До уваги фізичних осіб, які приймають іноземних громадян чи осіб без громадянства в особливих ситуаціях, які прибули із зони збройного конфлікту в Україні та бажають отримати компенсацію від оплати харчування та проживання

Declaratie GDPR

Заява GDPR

Model declaratie