A01 PLAN DE INCADRARE

03/02/2023

A02 EXISTENT

03/02/2023

A03 ZONIFICARE

03/02/2023

A04 PROPUNERE MOBILARE

03/02/2023

A05 PROPRIETATE TERENURI

03/02/2023

A06 ECHIPARE EDILITARA

03/02/2023

Aviz de oportunitate

03/02/2023

CERTIFICAT DE URBANISM

03/02/2023

MEMORIU

03/02/2023

Panou

03/02/2023

REGULAMENT DE URBANISM

03/02/2023

Raport de consultare a publicului

17/05/2023