Elaborare Studiu de Fezabilitate cu componente DALI pentru obținerea avizelor și acordurilor solicitate în Certificatul de urbanism pentru obiectivul de investiții ”Complex de agrement” str. Poligonului nr.26”», Municipiul Bistriţa

Solicitare ofertă

27.04.2023

Tema de proiectare

27.04.2023

Caiet de sarcini

27.04.2023

Draft contract

27.04.2023

Certificat urbanism

27.04.2023