DESPRE PROIECT

Proiect "Transparență, etică și integritate în municipiul Bistrița", cod SIPOCA 1131, MySMIS 152089

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea și consolidarea capacității administrative a instituției, prin eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică locală și promovarea eticii și integrității, pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, creșterea transparenței procesului decizional și reducerea vulnerabilităților la corupție.

Principalele rezultatele așteptate sunt reprezentate de:

  • realizarea unui Plan de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul UAT Municipiul Bistrița si 4 proceduri privind prevenirea și combaterea corupției elaborate/actualizate;
  • îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din administrația publică locala a UAT Municipiul Bistrița în ceea ce privește prevenirea corupției prin instruirea și certificarea în domeniul eticii și integrității a 120 de persoane-personal din administrația publică locală și/sau aleși locali;
  • creșterea gradului de conștientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică prin realizarea și desfășurarea unei campanii de conștientizare și educație anticorupție și prin realizarea a două sondaje care vor sta la baza unui studiu privind percepția cetățenilor și a personalului din cadrul administrației publice privind aspecte legate de corupție.

Valoarea totală a proiectului este de 338.519,00 lei, din care: 331.748,62 lei valoarea eligibilă nerambursabilă (281.986,32 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 49.762,30 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național) şi 6.770,38 lei contribuţia proprie.

Data de începere a proiectului este 21 decembrie 2021, iar data estimată de finalizare este 21 mai 2023, durata de implementare fiind de 17 de luni.

Grupul țintă este format din 120 de persoane, funcționari, angajați ai administrației publice a municipiului Bistrița, personal cu funcție de conducere/execuție și/sau aleși locali.

Persoana de contact pentru informații suplimentare este doamna Andrada Ormenișan – asistent manager proiect, telefon: 0744539350, e-mail: andrada.ormenisan@primariabistrita.ro.