Raportul consultării publice/ anexă/ răspuns observații

A-01 INCADRARE

A-02 EXISTENT

A-03 ZONIFICARE

A-04 ANALIZA DEZVOLTARE URBANISTICA

A-05 REGLEMENTARI MOBLARE PUZ

A-06 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

A-07 REGLEMENTARI_ ECHIPARE EDILITARA