Proiect “Transparență, etică și integritate în municipiul Bistrița”, cod SIPOCA 1131, MySMIS 152089

Descriere proiect

Postat 17.01.2022

Anunț de presă lansare proiect

Postat 05.05.2023

Ghid etică, integritate, responsabilitate, transparență și profesionalism în funcția publică

Postat 05.05.2023

Plan de integritate Primăria municipiului Bistrița

Postat 05.05.2023

Procedură de sistem privind evitarea situațiilor de pantouflage

Postat 05.05.2023

Procedură de sistem privind funcțiile sensibile

Postat 05.05.2023

Procedură operațională privind consilierul de etică și activitatea acestuia

Postat 05.05.2023

Procedură operațională privind protecția avertizorului de integritate

Postat 05.05.2023

Anunț de presă final proiect

Postat 05.05.2023

Zero toleranță la corupție! Instituții publice 98% transparente!

Postat 05.05.2023