Proiect „BISTRIȚA 2030”, cod SIPOCA 766/MySMIS 135977

ANUNȚ FINALIZARE PROIECT BISTRIȚA 2030

Anunț lansare proiect BISTRIȚA 2030

Descriere proiect BISTRIȚA 2030

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2021-2027

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Bistrița 2010-2030, actualizată 2022

Plan Strategic Instituțional 2021-2023