ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI PENTRU DEPUNEREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI PROIECT ÎN CADRUL APELULUI DE PROIECTE Cererea de proiecte nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1), pentru regiunile mai puțin dezvoltate în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

ANUNȚ privind finalizarea procedurii de selecție a unui partener pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte Cererea de proiecte nr. CP 16/2021 (MySMIS: POCA/972/2/1), pentru regiunile mai puțin dezvoltate în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA)

Anunț prelungire termen selecție parteneri CP 16 POCA

Anunț selecție parteneri