Proceduri de sistem, ediția I

PS Actualizarea portalului WEB

PS Arhivarea documentelor

PS Cercetarea disciplinară

PS Circuitul documentelor si informațiilor, ediția I

PS Comunicarea

PS Continuitatea activității

PS Coordonarea activităților

PS Delegarea de competența

PS Determinarea nevoilor de perfecționare a personalului

PS Evaluarea angajaților

PS Evitarea situațiilor de pantouflage

PS Fișe post

PS Funcții sensibile

PS Identificarea obiectivelor

PS Implementarea codului de conduită

PS Managementul riscului

PS Monitorizare norme conduită

PS Monitorizrea performanțelor

PS Planificarea

PS Protecția Avertizorilor

PS Securizarea stației de lucru

PS Semnalarea neregularităților

PS Structura organizatorică

PS Supravegherea activităților