Evaluare

Raport de activitate al managementului Centrului Cultural Municipal Bistrița