Anunț privind închirierea prin licitație publică a spațiului cu destinația de chioșc alimentar, în suprafață de 19 mp, proprietatea publică a municipiului Bistrița, situat în incinta Colegiului Tehnic “Grigore Moisil” Bistrița, str. Rodnei nr.23, în vederea comercializării produselor alimentare

Anunț Monitorul Oficial - licitație chiosc Moisil

Fișa date spațiu Liceul Gr Moisil

Caietul de sarcini - spatiu Moisil

Contract cadru Gr Moisil

Formulare spațiu Moisil