Solicitare ofertă de preț În vederea atribuirii contractului de servicii care are ca obiect: Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții: Reabilitare și modernizare Grădinița ,,Dumbrava Minunată” str. Ecaterina Teodoroiu nr.2-4, mun. Bistrița - RELUARE

Solicitare oferta DALI GR. DUMBRAVA MINUNATA RELUARE

01.08.2022

Caiet sarcini DALI gradinita dumbrava minunta reluare

01.08.2022

CU+reglementari

01.08.2022

Expertiza tehnica - Gradinita Dumbrava Minunata

01.08.2022

EXTRAS CF GRADINITA DUMBRAVA MINUNATA

01.08.2022

Formulare model_GR. Dumbrava Minunata

01.08.2022

Model contract prestari servicii_GR. Dumbrava Minunată

01.08.2022

RIN11-2020 - Gradinita Dumbrava Minunata

01.08.2022

SG Gradi Dumbrava

01.08.2022

TEMA PROIECTARE_GR. D. MINUNATA

01.08.2022