Servicii de Elaborare a expertizei tehnice, a auditului energetic și a Documentației            de avizare a lucrărilor de intervenții, la obiectivul de investiții: Reabilitare și     modernizare Grădinița cu program prelungit “Trenulețul veseliei ” , str Rodnei nr.3 ,                                                      municipiul Bistrița

 

Pentru detalii suplimentare puteți accesa următorul link: https://www.primariabistrita.ro/primaria/achizitii-publice/achiziii-directe/achizitii-directe-primaria-municipiului-bistrita/achizitii-directe-primaria-bistrita-2021/servicii-de-elaborare-a-expertizei-tehnice-a-auditului-energetic-si-a-documentatiei-de-avizare-a-lucrarilor-de-interventii-la-obiectivul-de-investitii-reabilitare-si-modernizare-gradinita-cu-progra/

Servicii de Elaborare a expertizei tehnice, a auditului energetic și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, la obiectivul de investiții: Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit "Trenuletul veseliei " , str Rodnei nr.3 , Municipiul Bistrița

Caiet sarcini _GR. nr.14- Trenulețul veseliei

Publicat în 30.12.2021

Formulare model_GR. nr.14- Trenulețul veseliei

Publicat în 30.12.2021

Model contract prestări servicii_GR. nr.14- Trenulețul veseliei

Publicat în 30.12.2021

Solicitare de ofertă

Publicat în 30.12.2021

Tema de proiectare _GR. nr.14- Trenulețul veseliei

Publicat în 30.12.2021