PUZ - extindere intravilan ridul La Soare

Aviz de oportunitate

Foto panou teren

PIESE SCRISE - MEMORIU

23/09/2020

REGULAMENT DE URBANISM

23/09/2020

PARTEA DESENATĂ

23/09/2020

PLANURI DE ÎNCADRARE

23/09/2020