PUZ introducere în intravilan în vederea construirii de case de locuit strada Tabără

Parte scrisă

14/12/2022

Parte desenată

14/12/2022

Memoriu de prezentare

14/12/2022

Anunț PUZ

16/02/2023

Raport privind informarea și consultarea publicului

17/03/2023