PUZ Valea Sigmirului Rauca Vetoria

Certificat de Urbanism

17/05/2021

Memoriu de prezentare

17/05/2021

Mobilare urbană

17/05/2021

Ortofotoplan

17/05/2021

Propuneri și reglementări rețele edilitare

17/05/2021

Propuneri și reglementări urbanistice

17/05/2021

Regulament local de urbanism

17/05/2021

Situație existentă

17/05/2021

Raportul privind informarea și consultarea publicului

01/08/2022