Plan Urbanistic Zonal Centru Multifuncțional Educațional, Recreativ ”PENIEL” str. Matei Corvin nr.47A

PUZ parte scrisă

PUZ parte desenată

Raportul consultării publicului PUZ -PENIEL