Aparatul primăriei

Concurs de promovare în data de 15.12.2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu, clasa I, grad II la Serviciul achiziții publice

10.11.2022

Concurs de recrutare în data de 14.09.2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv adjunct, clasa I, gradul II la Direcția economică

12.08.2022

Concurs de promovare în data de 13.09.2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu, clasa I, grad II la Serviciul achiziții publice

12.08.2022

Concurs de recrutare în data de 23.08.2022 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent și inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul tehnologia informației - Direcția comunicare

22.07.2022

Concurs de recrutare în data de 16.08.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad debutant la Serviciul de protecție civilă și voluntariat pentru situații de urgență

15.07.2022

Concurs de recrutare în data de 28.07.2022 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de administrator, treapta I la Serviciul turism, sport din cadrul Direcției educație, turism

30.06.2022

Concurs de recrutare în data de 26.07.2022 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, pe durată determinată, de inspector specialitate grad I la Serviciul implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile din cadrul Direcției integrare europeană

29.06.2022

Concurs de recrutare în data de 07.07.2022 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, pe durată determinată, de inspector specialitate grad IA la Serviciul implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile din cadrul Direcției integrare europeană

15.06.2022

Concurs de recrutare în data de 09.06.2022 pentru ocuparea a trei funcții contractuale de execuție, pe durată determinată (inspector specialitate grad IA – 2 posturi și inspector specialitate grad I – un post) la Serviciul implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile din cadrul Direcției integrare europeană

11.05.2022

Concurs de recrutare în data de 24.05.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul investiții clădiri - Direcția tehnică

21.04.2022

Concurs de recrutare în data de 10.05.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad superior la Serviciul stare civilă

08.04.2022

Concurs de recrutare în data de 15.03.2022 pentru ocuparea a două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad superior la Serviciul monumente istorice – structura Arhitect șef

11.02.2022

Concurs de recrutare în data de 15.03.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție de auditor, clasa I, grad superior la Serviciul Audit intern

11.02.2022

Concurs de recrutare în data de 24.02.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad asistent la Serviciul stare civilă

04.02.2022

Concurs de recrutare în data de 22.02.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad debutant la Serviciul juridic și evidență documente – Direcția administrație publică, juridic

21.01.2022

Concurs de recrutare în data de 25.01.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad superior la Serviciul achiziții publice

23.12.2021

Concurs de recrutare în data de 06.01.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad principal la Serviciul investiții căi de comunicații - Direcția tehnică

26.11.2021

Concurs de recrutare în data de 14.12.2021 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, pe durată determinată, de inspector specialitate, grad IA la Serviciul implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile din cadrul Direcției integrare europeană

15.11.2021