Aparatul primăriei

Anunț concurs de recrutare 17.06.2024 ora 10.00, pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe durată nedeterminată de paznic din cadrul Compartimentului Pază - Serviciul Poliție Locală

24.05.2024

Anunț concurs de recrutare 11.06.2024 ora 12.00, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, pe durată nedeterminată de șef serviciu clasa I gradul II la Serviciul Clădiri Publice - Direcția Tehnică

07.05.2024

Anunț concurs de recrutare 06.06.2024 ora 12.00, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, pe durată nedeterminată de director executiv adjunct, Direcția Economică

30.04.2024

Anunț concurs de recrutare 04.06.2024 ora 12.00, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe durată nedeterminată de inspector, clasa I, grad profesional, Superior - 1 post la Serviciul Constatare și Impunere - Direcția Economică

29.04.2024

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacante, de Consilier Clasa I , Grad profesional superior la Serviciul Administrare Domeniu Public și Privat - Direcția Patrimoniu

22.04.2024

Anunț concurs de recrutare 16.04.2024 ora 10.00, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, pe durată determinată de inspector de specialitate - Direcția de Dezvoltare Durabilă 2030

25.03.2024

Anunț concurs de recrutare 19.03.2024 ora 10.00, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, pe durată determinată de inspector de specialitate - Direcția de Dezvoltare Durabilă 2030

26.02.2024

Anunț concurs de recrutare 13 decembrie 2023, consilier clasa I , grad principal , la Compartiment Mediul de Afaceri și Societatea Civilă - Direcția de Dezvoltare Durabilă 2030

10.11.2023

Anunț concurs de recrutare 07.11.2023 , șef serviciu grad II la Serviciul Urbanism - Structura Arhitect Șef

06.10.2023

Anunț concurs de recrutare 10.10.2023 consilier debutant la Direcția Tehnologia Informației și Inovare

08.09.2023

Anunț concurs de recrutare 05.10.2023 consilier superior la Direcția Tehnică

04.09.2023

Anunț concurs de recrutare 02.10.2023 consilier principal la Direcția Tehnică

01.09.2023

Anunt concurs de recrutare 02.10.2023 consilier principal la Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

01.09.2023

Anunt concurs de recrutare 23.05.2023 la Direcția integrare europeană

26.04.2023

Concurs de recrutare în data de 23.05.2023 pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv adjunct, clasa I, grad II la Direcția economică

21.04.2023

Concurs de promovare în data de 15.12.2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu, clasa I, grad II la Serviciul achiziții publice

10.11.2022

Concurs de recrutare în data de 14.09.2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere de director executiv adjunct, clasa I, gradul II la Direcția economică

12.08.2022

Concurs de promovare în data de 13.09.2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu, clasa I, grad II la Serviciul achiziții publice

12.08.2022

Concurs de recrutare în data de 23.08.2022 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent și inspector, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul tehnologia informației - Direcția comunicare

22.07.2022

Concurs de recrutare în data de 16.08.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad debutant la Serviciul de protecție civilă și voluntariat pentru situații de urgență

15.07.2022

Concurs de recrutare în data de 28.07.2022 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție de administrator, treapta I la Serviciul turism, sport din cadrul Direcției educație, turism

30.06.2022

Concurs de recrutare în data de 26.07.2022 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, pe durată determinată, de inspector specialitate grad I la Serviciul implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile din cadrul Direcției integrare europeană

29.06.2022

Concurs de recrutare în data de 07.07.2022 pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, pe durată determinată, de inspector specialitate grad IA la Serviciul implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile din cadrul Direcției integrare europeană

15.06.2022

Concurs de recrutare în data de 09.06.2022 pentru ocuparea a trei funcții contractuale de execuție, pe durată determinată (inspector specialitate grad IA – 2 posturi și inspector specialitate grad I – un post) la Serviciul implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile din cadrul Direcției integrare europeană

11.05.2022

Concurs de recrutare în data de 24.05.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul investiții clădiri - Direcția tehnică

21.04.2022

Concurs de recrutare în data de 10.05.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad superior la Serviciul stare civilă

08.04.2022

Concurs de recrutare în data de 15.03.2022 pentru ocuparea a două funcții publice de execuție de consilier, clasa I, grad superior la Serviciul monumente istorice – structura Arhitect șef

11.02.2022

Concurs de recrutare în data de 15.03.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție de auditor, clasa I, grad superior la Serviciul Audit intern

11.02.2022

Concurs de recrutare în data de 24.02.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad asistent la Serviciul stare civilă

04.02.2022

Concurs de recrutare în data de 22.02.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, clasa I, grad debutant la Serviciul juridic și evidență documente – Direcția administrație publică, juridic

21.01.2022

Concurs de recrutare în data de 25.01.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, grad superior la Serviciul achiziții publice

23.12.2021

Concurs de recrutare în data de 06.01.2022 pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad principal la Serviciul investiții căi de comunicații - Direcția tehnică

26.11.2021

Concurs de recrutare în data de 14.12.2021 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, pe durată determinată, de inspector specialitate, grad IA la Serviciul implementare proiecte cu fonduri externe nerambursabile din cadrul Direcției integrare europeană

15.11.2021