Anunț concurs de recrutare 11.06.2024 ora 12.00, pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, pe durată nedeterminată de șef serviciu clasa I gradul II la Serviciul Clădiri Publice - Direcția Tehnică

Anunț concurs

Bibliografie și tematică

Rezultat verificarea eligibilitatii candidatilor

Rezultat solutionare contestatie privind eligibilitatea candidatilor

Barem corectare

Rezultatul probei scrise