Aparatul primăriei

Anunț concurs

11.05.2022

Bibliografie inspector spec. grad I

11.05.2022

Bibliografie inspector spec.IA, responsabil achiziții publice

11.05.2022

Bibliografie inspector spec.IA, responsabil tehnic

11.05.2022

Fișa postului, inspector spec.IA, responsabil avhiziții publice

11.05.2022

Fișa postului, inspector spec.IA, responsabil tehnic

11.05.2022

Fișa posului inspector spec. grad I

11.05.2022