Evidența persoanelor

Depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se face numai pe baza programării online!

Program de lucru cu publicul

Acte necesare

Eliberarea primei cărți de identitate

Pierdere/distrugere/deteriorare/furt

Expirarea termenului de valabilitate

Schimbare nume/domiciliu

Preschimbare B.I în C.I

Dobândirea cetățeniei române

Eliberare C.I cu procură specială

Stabilire domiciliu în România

Cartea de identitate provizorie

Viza de reședință

Stabilire reședință în România

Localități arondate

Atribuții principale

Dovada adresei de domiciliu

Furnizarea de informații