Evidența persoanelor

Regulament programări online

Program de lucru cu publicul

Localități arondate

Atribuții principale

Dovada adresei de domiciliu

Furnizarea de informații

Cartea de identitate

Eliberarea primei cărți de identitate

Pierdere/distrugere/deteriorare/furt

Expirarea termenului de valabilitate

Schimbare nume/domiciliu

Preschimbare B.I în C.I

Dobândirea cetățeniei române

Eliberare C.I cu procură specială

Stabilire domiciliu în România

Cartea de identitate provizorie

Viza de reședință

Stabilire reședință în România