Formulare

Formularele sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site. În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţa şi verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf. Completarea rubricilor privind religia si naţionalitatea este opţională.