Liberul acces la informaţiile de interes public

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii 544 / 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public - Mihai Ruști, telefon 0263-224706; 0263-223923; 0263-224508, int. 113

-Legea 544 / 2001

- Dispoziţia Primarului nr.535/2014

- Model cerere tip Anexa 1

- Model reclamație administrativa Anexa 1a

- Model reclamație administrativa Anexa 2b