Servicii de Elaborare a expertizei tehnice, a auditului energetic și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, la obiectivul de investiții: Reabilitare și modernizare Grădinița cu program prelungit "Trenuletul veseliei " , str Rodnei nr.3 , Municipiul Bistrița

Caiet sarcini _GR. nr.14- Trenulețul veseliei

Publicat în 30.12.2021

Formulare model_GR. nr.14- Trenulețul veseliei

Publicat în 30.12.2021

Model contract prestări servicii_GR. nr.14- Trenulețul veseliei

Publicat în 30.12.2021

Solicitare de ofertă

Publicat în 30.12.2021

Tema de proiectare _GR. nr.14- Trenulețul veseliei

Publicat în 30.12.2021