Examene de promovare în grad a personalului contractual din cadrul Direcției de                                                    asistență socială Bistrița

 

                                                                       

               Primăria municipiului Bistrița anunță organizarea în data de 21.09.2021, ora 10.00 (proba scrisă), a examenelor de promovare în grad profesional / treaptă profesională pentru personalul contractual din cadrul Direcției de asistență socială Bistrița

                Pentru detalii suplimentare accesați link-ul de mai jos:

https://www.primariabistrita.ro/primaria/structura-si-organizare/concursuri/promovare/40143-2/