Anunț privind desfăşurarea Programului „Curăţenia de Primavară”

 

Pentru detalii puteți consulta :

D I S P O Z I Ţ I E privind desfăşurarea Programului „Curăţenia de Primavară” 21.03.2022-20.04.2022