Acasă » ANUNŢURI » Străzile pe care expiră perioada de utilizare a locurilor de parcare de reședință

Străzile pe care expiră perioada de utilizare a locurilor de parcare de reședință

         
           În data de 31.10.2021 expiră perioada de utilizare a locurilor de parcare de reședință pentru zona delimitată de străzile: Gării, Arțarilor, Cuza Vodă, Zefirului, Colibiței, Aleea Tihuța, Andrei Mureșanu şi B-dul Decebal. Prin urmare, în conformitate cu art. 41 din Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedință din municipiul Bistrița aprobat prin Hotărârea nr.141/26.10.2017 a Consiliului Local al Municipiului Bistriţa cu completările și modificările ulterioare, la expirarea perioadei de valabilitate a utilizării locului de parcare de reședință, aceasta se va prelungi cu încă 12 luni, cu condiția achitării tarifului aferent perioadei următoare.
            Achitarea tarifului aferent locului de parcare, respectiv tariful de bază sau tariful licitat, după caz, se poate face la casieria Direcţiei Patrimoniu din str. Gheorghe Șincai nr. 2 cu cash/card sau prin transfer bancar în contul RO98TREZ10121E335000XXXX deschis la Trezoreria municipiului Bistrița, CUI 4347569 – Municipiul Bistrița, Direcția Patrimoniu.
            În cazul în care utilizatorul locului de parcare nu achită tariful aferent acestuia până la data de 31.10.2021, conform HCL nr. 141/26.10.2017 cu completările și modificările ulterioare, va pierde dreptul de prelungire a utilizării locului de parcare, acesta va fi declarat liber și se va atribui altor persoane fizice/juridice. Plăcuța de rezervare cu numărul de înmatriculare poate fi ridicată,  iar pentru remontarea plăcuței se va achita taxa de 30 lei.
            Notă 1: În cazul în care s-a schimbat numărul de înmatriculare al autoturismului pentru care s-a eliberat chitanța, este necesară depunerea  copiei noului certificat de înmatriculare.
            Notă 2: În cazul în care s-a schimbat numărul de telefon mobil vă rugăm să ni-l comunicați pe cel actual.
            Notă 3: În cazul pensionarilor cu pensia medie (soț, soție) sub salariul minim net pe economie, pentru a beneficia de 50%  reducere, este necesară depunerea cupoanelor de pensie în copie ori de câte ori se achită tariful aferent locului de parcare.
            Notă 4: În cazul persoanelor încadrate într-un grad de handicap sau care au în întreținere o astfel de persoană, pentru a  achita tariful de 1 leu în continuare, este necesară depunerea certificatului de încadrare în grad de handicap în copie ori de câte ori se achită tariful aferent locului de parcare.