Strategia integrată de informatizare și transformare digitală a Primăriei                                                municipiului Bistrița

             În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se publică spre cunoștință general faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Strategia integrată de informatizare și transformare digitală a Primăriei municipiului Bistrița”.                                                                                                                                                                                                                                                              Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.                                  Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Centrul de Relații Publice al Primăriei municipiului Bistrița, situat în Bistrița, str. Gheorghe Șincai nr.2 sau se vor transmite prin email pe adresa: primaria@primariabistrita.ro sau prin poștă, pe adresa Primăriei municipiului Bistrița, Piața Centrală nr.6.                                                                                                                                                                                                                                 Termenul limită pentru transmiterea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus dezbaterii publice este 31 AUGUST 2023                                                                                                                                                                                                                                                      Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se face referire, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului iar materialele transmise vor purta mențiunea :  ”Recomandare privind Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei integrate de informatizare și transformare digitală a Primăriei municipiului Bistrița.                  Proiectul de hotărâre este afișat pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.rosecțiunea Monitorul Oficial Local și la sediul Primăriei Municipiului Bistrița, str. Gheorghe Șincai nr.2.

                                                                                             Primarul municipiului Bistrița,

                                                                                                                 Ioan Turc