Acasă » ANUNŢURI » Solicitare oferte pentru servicii de elaborare documentații tehnico economice

Solicitare oferte pentru servicii de elaborare documentații tehnico economice

Municipiul Bistriţa, în calitate de autoritate contractantă, organizează în data de 16.10.2023, ora 15:00, procedura simplificată, pentru atribuirea contractului care are ca obiect: Elaborare documentații tehnico economice (PAC, PT+DE+CS), asistență tehnică pe parcursul executării lucrărilor și execuție lucrări aferente obiectivul de investiţii: „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” – Strada Tabără.
Detalii suplimentare puteți afla aici:
https://www.primariabistrita.ro/wp-content/uploads/2023/09/Anunt-Participare-site-Primarie-Str-Tabara.pdf