Solicitare ofertă de preț În vederea atribuirii contractului de servicii care are ca        obiect: Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul          de investiții: Reabilitare și modernizare Grădinița ,,Dumbrava Minunată” str.                                      Ecaterina Teodoroiu nr.2-4, mun. Bistrița – RELUARE

Obiect: Solicitare oferta de pret

 

             În vederea atribuirii contractului de servicii  care are ca obiect: Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul de investiții: Reabilitare și modernizare Grădinița ,,Dumbrava Minunată” str. Ecaterina Teodoroiu nr.2-4,  mun. Bistrița, în calitate de autoritate contractantă, va lansează prezenta solicitare de ofertă de preţ.

             În cazul în care sunteţi interesat să prezentaţi oferta de preţ pentru achizitia mai sus mentionată, apteptăm răspunsul Dumneavoastra, până în data de  12.08.2022. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu specificaţiile din documentaţia de atribuire anexată

Pentru detalii suplimentare puteți accesa link-ul următor:

https://www.primariabistrita.ro/primaria/achizitii-publice/achiziii-directe/solicitare-oferta-de-pret-in-vederea-atribuirii-contractului-de-servicii-care-are-ca-obiect-elaborarea-documentatiei-de-avizare-a-lucrarilor-de-interventii-la-obiectivul-de-investitii-reabilitare-si-2/