Servicii de elaborare a expertizei tehnice și a auditului energetic al clădirii administrative, pentru obiectivul de investiții: „Îmbunătățirea eficienței energetice a              clădirilor publice – str.Alexandru Odobescu nr.17”, municipiul Bistrița

 

 

Solicitare oferte de preț

             În vederea atribuirii contractului de achiziție publică ce are ca obiect: Servicii de elaborare a expertizei tehnice și a auditului energetic al clădirii administrative,  pentru  obiectivul  de investiții: „Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – str.Alexandru Odobescu nr.17”, municipiul Bistrița, în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de ofertă.

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta pentru prestarea serviciilor mai sus menţionate, aşteptăm oferta Dumneavoastră, până în data de 25.03.2022. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu cerinţele din prezenta solicitare şi cu specificaţiile din documentaţia de atribuire anexată.

Pentru detalii suplimentare puteți accesa următorul link:

https://www.primariabistrita.ro/primaria/achizitii-publice/achiziii-directe/achizitii-directe-primaria-municipiului-bistrita/servicii-de-elaborare-a-expertizei-tehnice-si-a-auditului-energetic-al-cladirii-administrative-pentru-obiectivul-de-investitii-imbunatatirea-eficientei-energetice-a-cladirilor-publice/

 

Servicii de elaborare a expertizei tehnice și a auditului energetic al clădirii administrative, pentru obiectivul de investiții: „Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – str.Alexandru Odobescu nr.17”, municipiul Bistrița

Solicitare oferte de preț

18.03.2022

Caiet de sarcini

18.03.2022

Contract-prestări-servicii

18.03.2022

Formulare-model

18.03.2022