PLAN DE ACȚIUNE PUZ BISTRIȚA

PUZ parte scrisă

PUZ parte desenată

Studiu de trafic

Raport informare și consultare a publicului, anexa și răspuns proiectant observații