ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE P.U.Z. PENTRU SCHIMARE DESTINAȚIE DIN SPAȚII INDUSTRIALE ȘI ADMINISTRATIVE ÎN SPAȚII COMERCIALE, AMENAJARE INCINTĂ, ACCESE ȘI PARCĂRI Beneficiar SC CRISTIRO SA

Parte scrisă

Parte desenată