Planul Urbanistic Zonal “Spaţiu Multifuncţional D(S)+P+3E+Er cu destinaţia de spaţii comerciale, alimentaţie publică, birouri, farmacie, spaţii medicale şi spaţii de locuit”, iniţiator Murano SRL, adresa: Municipiul Bistriţa, str. Gării nr.7.

Aviz oportunitate Murano

28/09/2021

CI MURANO

28/09/2021

CU Murano

28/09/2021

Extras CF

28/09/2021

Extras_Plan_Cadastral_23593

28/09/2021

Imagine 1

28/09/2021

Imagine 2

28/09/2021

UTR 7

28/09/2021

Plan de încadrare

28/09/2021

PUZ - memoriu

28/09/2021

PUZ - regulament

28/09/2021

U0 - Plan de încadrare

28/09/2021

U1 - PUZ analiză existent

28/09/2021

U2 - PUZ existent

28/09/2021

U3 - PUZ reglementări

28/09/2021

U4 - PUZ zonificare funcțională

28/09/2021

U5 - PUZ mobilare

28/09/2021

U6 - PUZ edilitare

28/09/2021

U7 - PUZ desfășurată

28/09/2021

Murano prelungire CU

28/09/2021

Raport consultare a publicului

01/08/2022