Inventarul bunurilor municipiului Bistrița

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bistrița

Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Bistrița

Actualizare inventar domeniul public - HCL 57/2019