Anunț concurs de recrutare 16.04.2024 ora 10.00, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, pe durată determinată de inspector de specialitate - Direcția de Dezvoltare Durabilă 2030

Anunt și bibliografie concurs 16 aprilie 2024

Fișa Post inspector de specialitate

Anunț rezultate selecție dosare

Anunț rezultate proba scrisă

Anunț rezultate proba interviului

Centralizator rezultate finale